depasture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depasture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depasture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depasture.

Từ điển Anh Việt

 • depasture

  /di:'pɑ:stʃə/

  * nội động từ

  gặm cỏ, ăn cỏ (trâu bò...)

  * ngoại động từ

  cho gặm cỏ chăn (trâu bò...)