deodorant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deodorant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deodorant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deodorant.

Từ điển Anh Việt

 • deodorant

  /di:'oudərənt/ (deodorizer) /di:'oudəraizə/

  * danh từ

  chất khử mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deodorant

  a toiletry applied to the skin in order to mask unpleasant odors

  Synonyms: deodourant