denunciation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

denunciation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm denunciation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của denunciation.

Từ điển Anh Việt

 • denunciation

  /di,nʌnsi'eiʃn/ (denouncement) /di'naunsmənt/

  * danh từ

  sự tố cáo, sự tố giác, sự vạch mặt

  sự lên án; sự phản đối kịch liệt; sự lăng mạ

  sự tuyên bố bãi ước

  sự báo trước (tai hoạ...); sự đe doạ, sự hăm doạ (trả thù...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • denunciation

  a public act of denouncing

  Synonyms: denouncement