denouncer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

denouncer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm denouncer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của denouncer.

Từ điển Anh Việt

  • denouncer

    /di'naunsə/

    * danh từ

    người tố cáo, người tố giác