delimitative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimitative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimitative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimitative.

Từ điển Anh Việt

  • delimitative

    xem delimit