dehypnotize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dehypnotize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dehypnotize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dehypnotize.

Từ điển Anh Việt

  • dehypnotize

    /'di:'hipnətaiz/ (dehypnotize) /'di:'hipnətaiz/

    * ngoại động từ

    giải thôi miên