deflowerer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deflowerer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deflowerer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deflowerer.

Từ điển Anh Việt

  • deflowerer

    xem deflower