definiendum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

definiendum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm definiendum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của definiendum.

Từ điển Anh Việt

  • definiendum

    * danh từ

    số nhiều definienda

    một từ hay một ngữ đang được định nghĩa

  • definiendum

    log biểu thức được xác định