definer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

definer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm definer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của definer.

Từ điển Anh Việt

  • definer

    xem define