defeasibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

defeasibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm defeasibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của defeasibleness.

Từ điển Anh Việt

  • defeasibleness

    xem defeasible