deer-park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deer-park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deer-park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deer-park.

Từ điển Anh Việt

 • deer-park

  /'diə,fɔrist/ (deer-park) /'diəpɑ:k/

  park)

  /'diəpɑ:k/

  * danh từ

  rừng để săn hươu nai