decorously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decorously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decorously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decorously.

Từ điển Anh Việt

 • decorously

  * phó từ

  lịch thiệp, đúng đắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • decorously

  in a proper and decorous manner

  he pretended to be pleased and applauded decorously

  Antonyms: indecorously