death-agony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

death-agony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm death-agony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của death-agony.

Từ điển Anh Việt

  • death-agony

    /'deθ'ægəni/

    * danh từ

    lúc hấp hối