deadset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadset.

Từ điển Anh Việt

  • deadset

    /'ded'set/

    * tính từ

    nhất định, kiên quyết

    to be deadset on doing something: kiên quyết làm cái gì, nhất định làm bằng được cái gì