deadfall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deadfall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deadfall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deadfall.

Từ điển Anh Việt

  • deadfall

    /'dedfɔ:l/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái bẫy