dead-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dead-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dead-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dead-pan.

Từ điển Anh Việt

  • dead-pan

    /'dedpæn/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bộ mặt ngây ra bất động