daunter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

daunter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm daunter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của daunter.

Từ điển Anh Việt

  • daunter

    xem daunt