damascener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

damascener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm damascener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của damascener.

Từ điển Anh Việt

  • damascener

    xem damascene