czekh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

czekh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm czekh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của czekh.

Từ điển Anh Việt

 • czekh

  /tʃek/ (Czekh) /tʃek/

  * tính từ

  (thuộc) Séc

  * danh từ

  người Séc

  tiếng Séc