cylix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylix.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cylix

    Similar:

    kylix: a shallow drinking cup with two handles; used in ancient Greece

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).