cyberdog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyberdog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyberdog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyberdog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyberdog

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ phần mềm Cyberdog