cyberart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyberart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyberart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyberart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cyberart

    art that is produced with the help of computer hardware and software

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).