cyanuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyanuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyanuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyanuria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyanuria

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng niệu xanh