cyanosed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyanosed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyanosed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyanosed.

Từ điển Anh Việt

  • cyanosed

    * tính từ

    bị chứng xanh tím