cut-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cut-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cut-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cut-over.

Từ điển Anh Việt

  • cut-over

    (Tech) mở (d); chuyển qua (d)