custardy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

custardy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm custardy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của custardy.

Từ điển Anh Việt

  • custardy

    xem custard