cuspdal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuspdal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuspdal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuspdal.

Từ điển Anh Việt

  • cuspdal

    (thuộc) điểm lùi