cusco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cusco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cusco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cusco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cusco

    Similar:

    cuzco: a town in the Andes in southern Peru; formerly the capital of the Inca empire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).