curling-tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curling-tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curling-tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curling-tongs.

Từ điển Anh Việt

 • curling-tongs

  /'kə:liɳ,aiənz/ (curling-tongs) /'kə:liɳtɔɳz/

  tongs)

  /'kə:liɳtɔɳz/

  * danh từ số nhiều

  kẹp uốn tóc