curitiba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curitiba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curitiba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curitiba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • curitiba

    a city in southeastern Brazil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).