cumberer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cumberer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cumberer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cumberer.

Từ điển Anh Việt

  • cumberer

    xem cumber