cultish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cultish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cultish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cultish.

Từ điển Anh Việt

  • cultish

    xem cult