culottes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

culottes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm culottes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của culottes.

Từ điển Anh Việt

  • culottes

    * danh từ

    quần sooc rộng