cubbish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cubbish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cubbish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cubbish.

Từ điển Anh Việt

  • cubbish

    /'kʌbiʃ/

    * tính từ

    lỗ mãng, thô tục

    vụng về