cu-seeme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cu-seeme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cu-seeme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cu-seeme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cu-seeme

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình CUSeeMe