cruzeiro nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cruzeiro nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cruzeiro giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cruzeiro.

Từ điển Anh Việt

  • cruzeiro

    /kru:'zeərou/

    * danh từ

    đồng cruzerô (tiền Bra-din)