crosslet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crosslet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crosslet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crosslet.

Từ điển Anh Việt

  • crosslet

    * danh từ

    thánh giá nhỏ