croquis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

croquis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm croquis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của croquis.

Từ điển Anh Việt

  • croquis

    * danh từ

    số nhiều croquis

    bản ký hoạ