croaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

croaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm croaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của croaker.

Từ điển Anh Việt

 • croaker

  /'kroukə/

  * danh từ

  kẻ báo điềm gỡ

  người hay càu nhàu; người bi quan

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bác sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • croaker

  the lean flesh of a saltwater fish caught along Atlantic coast of southern U.S.

  any of several fishes that make a croaking noise