cristobalite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cristobalite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cristobalite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cristobalite.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cristobalite

    a white mineral consisting of silica; found in volcanic rocks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).