crises nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crises nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crises giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crises.

Từ điển Anh Việt

 • crises

  /'kraisis/

  * danh từ, số nhiều crises

  sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng

  political crisis: khủng hoảng chính trị

  a cabiner crisis: khủng hoảng nội các

  economic crisis: khủng hoảng kinh tế

  to come to a crisis: đến bước ngoặc, đến bước quyết định

  to pass through a crisis: qua một cơn khủng hoảng

  (y học) cơn (bệnh); sự lên cơn