cripples nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cripples nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cripples giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cripples.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cripples

    * kinh tế

    bánh bột mì phế phẩm