crinose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crinose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crinose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crinose.

Từ điển Anh Việt

  • crinose

    * tính từ

    có lông dài