cremate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cremate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cremate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cremate.

Từ điển Anh Việt

 • cremate

  /kri'meit/

  * ngoại động từ

  thiêu (xác), hoả táng; đốt ra tro

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cremate

  * kỹ thuật

  thiêu

  xây dựng:

  hỏa táng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cremate

  reduce to ashes

  Cremate a corpse