creatural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creatural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creatural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creatural.

Từ điển Anh Việt

  • creatural

    xem creature