creation-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creation-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creation-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creation-time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • creation-time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian tạo