creasote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creasote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creasote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creasote.

Từ điển Anh Việt

  • creasote

    * danh từ

    xem creosote