crapped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crapped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crapped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crapped.

Từ điển Anh Việt

 • crapped

  /kreipt/

  * tính từ

  mặc đồ nhiễu đen

  đeo băng tang, mặc áo tang

  có gợn như nhiễu