crane's bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crane's bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crane's bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crane's bill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crane's bill

    Similar:

    cranesbill: any of numerous geraniums of the genus Geranium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).