cragsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cragsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cragsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cragsman.

Từ điển Anh Việt

 • cragsman

  /'krægzmən/

  * danh từ

  người leo núi giỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cragsman

  Similar:

  rock climber: a climber of vertical rock faces